DHKT

QD 188 Về việc khen thưởng sinh viên cao đẳng chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (34SV)

04/03/2021

QD 188 Về việc khen thưởng sinh viên cao đẳng chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (34SV) - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng CEP

- Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2021 xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2063

- Xem Quyết định và tải về danh sách sinh viên CEP tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 TẠI ĐÂY

- Ngày nhận bằng: 05/03/2021 (Thứ 6)