DHKT

QD 136 Vv cử SV khóa tuyển 2021 học giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022

01/04/2022

QD 136 Vv cử SV khóa tuyển 2021 học giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022

Xem và tải về


Bản tin ngày 18/3:

TB So 76 Thông báo về việc tổ chức học thực hành giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên CĐ Khóa 2021 (thời gian từ 28/3/2022 đến 2/4/2022)

Xem và tải về


Bản tin ngày 18/1/2022: Thông báo số 23 Vv tổ chức học Giáo dục Quốc phòng An ninh khóa 2021 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng - Xem và tải về

2. Lịch học và danh sách học thực hành GDQPAN Khoá 2019 - Chi tiết tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2177

3. Kế hoạch và danh sách học lý thuyết GDQPAN (online) của K2021, từ ngày 16-20/02/2022 - Chi tiết tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2178