DHKT

Giấy mời xem Hội thi văn nghệ tại tầng 8- Giảng đường E lúc 19h ngày 18.11.2020 của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

17/11/2020

Giấy mời xem Hội thi văn nghệ tại tầng 8- Giảng đường E lúc 19h ngày 18.11.2020 của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng