DHKT

TB So 26 Vv Nghỉ dạy và học tiết 9,10,11 chiều thứ sáu ngày 13.11.2020 để giảng viên tham gia Tọa đàm về công tác GVCN năm học 2020-2021

12/11/2020

TB So 26 Vv Nghỉ dạy và học tiết 9,10,11 chiều thứ sáu ngày 13.11.2020 để giảng viên tham gia Tọa đàm về công tác GVCN năm học 2020-2021