DHKT

KH So 723 Vv Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020

20/11/2020

KH So 723 Vv Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng