DHKT

Thông báo đăng ký ở ký túc xá kỳ 1/2020-2021

14/09/2020

Thông báo Vv đăng ký ở ký túc xá kỳ 1/2020-2021 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

 

       PHÒNG CTCT&QLHSSV                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TRUNG TÂM PVHSSV                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                       Đà nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký ở Ký túc xá kỳ 1/2020-2021)

Căn cứ vào kế hoạch và thời gian bố trí phòng ở theo kỳ tại Ký túc xá Trường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Trung tâm phụ vụ HSSV thuộc phòng CTCT và QLHSSV thông báo các nội dung sau:

                 1. Thời gian đăng ký ở kỳ 1-2020-2021 từ ngày 16/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020.

                2. Sinh viên có nhu cầu ở tới văn phòng Trung tâm KTX (109-A2) để đăng ký.

               3. Sinh viên đã ở kỳ 2/2019-2020 do dịch bệnh, nghỉ hè về quê, thông báo cho các bạn cùng phòng và đăng ký ở kỳ 1/2020-2021 nếu có nhu cầu ở tiếp.

               4. Những phòng nào không ở kỳ 1/2020-2021, đề nghị dọn dẹp phòng sạch sẽ, thanh toán tiền điện nước và bàn giao phòng cho Trung tâm chậm nhất là ngày 25/9/2020.

Vậy Trung tâm thông báo để các bạn sinh viên chủ động, sắp xếp thời gian đăng ký đúng thời hạn quy định . Mọi thắc mắc liên hệ Trung tâm để được giải thích rõ hơn

                                                                                                                                                           TRUNG TÂM PHỤC VỤ HSSV