DHKT

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống dịch covid 19

14/08/2020

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone (không phải ứng dụng Ncovi) để phòng chống dịch covid 19 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Xem và tải về Công văn

Thực hiện Công văn 02 của Ban Tuyên Giáo Quận Ủy Liên Chiểu về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng bluezone để phòng chống dịch Covid 19. Bộ phận truyền thông trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng hướng dẫn cách cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại qua 2 bước như sau:

Bước 1: Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CHplay trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Biểu tưởng của ứng dụng trong kho phần mềm của điện thoại Android và trên điện thoại iPhone có hình như sau:

Biểu tượng ứng dụng trong kho phần mềm của iPhoneBiểu tượng ứng dụng trong CH Play của điện thoại Android


Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào Cài Đặt > chọn Bluetooth và bật lên.

Bên cạnh đó ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng (việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này) để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm Covid-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn.


* Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm Quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m sử dụng bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.

Ở mục thông báo của ứng dụng, nhập số điện thoại để liên lạc khi cần.