DHKT

Thông báo Vv Giảm học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19

06/09/2020

QĐ số 394 Vv Giảm học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng