DHKT

TB số 362 Vv Bổ sung lịch tổ chức sinh hoạt lớp và họp giao ban SV tối thứ ba trong toàn trường

29/06/2020

TB số 362 Vv Bổ sung lịch tổ chức sinh hoạt lớp và họp giao ban SV tối thứ ba trong toàn trường - Phòng Công tác Chính trị & QLHSSV, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng