DHKT

ThS Nguyễn Thị Duyên

12/07/2020
 
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Thị Duyên

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên

Ngày tháng năm sinh: 27/09/1988

Quê quán: Thái Bình

Nơi sinh: Thái Bình

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán

Học vị, học hàm: Thạc sỹ

Bộ phận công tác: Khoa kế toán

Công việc đảm nhiệm: Giảng viên

Giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Kế toán thương mại dịch vụ, Kế toán quản trị, Phân tích hoạt động kinh doanh, Lập đọc và phân tích báo cáo tài chính

Điện thoại: 0912560483

Email: duyen2709@yahoo.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ 05/2011 đến nay: Giảng viên Khoa Kế toán


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Bài báo: APEC và cơ hội thúc đẩy tài chính toàn diện phát triển ở Việt Nam- ThS Nguyễn Thị Duyên- Tạp chí Tài chính  kì 2 T5/2017, trang 25.