DHKT

Danh sách và lịch thi lần 2 các lớp khoá 17,18 Học kỳ II năm học 2018-2019

25/09/2019

Danh sách và lịch thi lần 2 các lớp khoá 17,18 Học kỳ II năm học 2018-2019 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=1992

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên khoá vào trường năm 2017, 2018 danh sách và lịch thi lần 2 Học kỳ II năm học 2018 - 2019 ở file đính kèm.
Trân trọng./.

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI LẠI KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2017

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI LẠI KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2018

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH THI LẠI KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2018

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH THI LẠI KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2017