DHKT

Tuyển dụng kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng - Công ty TNHH MTV Nghĩa Trường Châu - Yến Sào Bảo Châu

10/09/2019

Công ty TNHH MTV Nghĩa Trường Châu - Yến Sào Bảo Châu tuyển dụng kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng