DHKT

Thông báo tuyển dụng của ngân hàng Kiên Long Bank Đà Nẵng

09/09/2019

Thông báo tuyển dụng của ngân hàng Kiên Long Bank Đà Nẵng dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Vị trí: 1 chăm sóc khách hàng và 1 giao dịch viên

Đơn vị tuyển: Kiên Long Bank Đà Nẵng

Yêu cầu:

- Nữ cao 1,58m. Tuổi đời không quá 28 với giao dịch viên, không quá 25 với chăm sóc khách hàng.

- Trình độ: Cao đẳng trở lên (riêng đối với giao dịch viên: chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị ...)

Liên hệ: 0903.506.506 (chị Quyên)