DHKT

446/KH-KTKH - Vv Tổ chức Tổng kết năm học 2018-2019 và khai giảng năm học 2019-2020

08/09/2019

KH Tổ chức Tổng kết năm học 2018-2019 và khai giảng năm học 2019-2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng