DHKT

ĐOÀN TN- KH Số 39 Vv Tổ chức Ngày hội Tân sinh viên 2019 lúc 7h ngày 23.8.2019

19/08/2019

KH Số 39 Vv Tổ chức Ngày hội Tân sinh viên 2019 lúc 7h ngày 23.8.2019 của Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng