DHKT

Lịch học các lớp Tân sinh viên đầu khóa đợt 1 năm học 2019-2020 (Khối sáng và khối chiều)

22/08/2019

1.  KHỐI SÁNG - P.CTCT-CV Số 419 Vv Lịch học các lớp Tân sinh viên đầu khóa đợt 1 năm học 2019-2020 (Khối sáng) - Xem và tải về

 


2. KHỐI CHIỀU - P.CTCT-CV Số 419 Vv Lịch học các lớp Tân sinh viên đầu khóa đợt 1 năm học 2019-2020 (Khối chiều) - Xem và tải về