DHKT

Thông báo nộp ảnh để làm bằng tốt nghiệp (đợt 20/2/2020)

31/01/2020

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khoá vào trường năm 2017 dự kiến được xét tốt nghiệp đợt I năm 2020:

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2006

-       Mỗi sinh viên (Khoá 17) nộp hai (02) ảnh 3x4 để dán vào bằng Tốt nghiệp (Sinh viên ghi rõ họ và tên, ngày sinh, lớp, sau ảnh, bỏ ảnh vào bao bóng bấm ghim lại để khỏi rơi ra) nộp cho cô Loan phòng Đào tạo hạn chót đến hết ngày 18/01/2020

-          Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân trên trang daotao.cep.edu.vn nếu thấy sai sót cẩn chỉnh sửa gặp thầy Huỳnh Lợi Phòng Quản lý Đào tạo. Hạn chót đến hết ngày 05/02/2020 (Toàn bộ sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp đợt I)

-       Sinh viên kiểm tra các điều kiện về chuẩn đầu ra, nếu mục nào chưa được tích, gặp cô Loan phòng Đào tạo để được giải thích (nếu sinh viên đã có các loại chứng chỉ nộp bổ sung đến hết ngày 18/01/2020). (Toàn bộ SV dự kiến được xét Tốt nghiệp đợt I)

Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) các lớp khoá 17 nhắc nhở các em thực hiện thông báo này.

Trân trọng./.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Kế hoạch Vv Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng