DHKT

CV So 976 Vv Tham gia Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới năm 2020

13/05/2020

CV So 976 Vv Tham gia Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới năm 2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Sinh viên nhà trường có nhu cầu đăng ký tham gia dự thi đúng 14h thứ hai ngày 18/5/2020 tập trung tại Văn phòng Khoa Tin học Ngoại ngữ để thầy Thà - phó trưởng Khoa Tin học Ngoại ngữ phổ biến nội dung.

Xem hướng dẫn dự thi tại:

https://drive.google.com/file/d/1kDuBCtsJYRTCgmJ4Zs_a0I0cGoAbkNbc/view?usp=sharing