DHKT

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020, các lớp có tuần học T(33-38)

10/12/2019

Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp có tuần học T(33-38) - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Chi tiết: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=2000

Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể sinh viên lịch thi lần 2 học Kỳ I  năm học 2019 - 2020 cho các bạn có tuần học T(33-38). Đề nghị các bạn sinh viên đọc kỹ để đi thi đúng giờ

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I (2019-2020) CÁC LỚP CÓ TUẦN HỌC T(33-38)