DHKT

Lịch thi học kì 1 năm học 2019 - 2020

22/12/2019

Lịch Thi Học kỳ I năm học 2019-2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Chi tiết:http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=1999

Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể sinh viên lịch thi học Kỳ I năm học 2019 - 2020. Đề nghị các bạn sinh viên đọc kỹ để đi thi đúng giờ.

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 CÁC LỚP CĐ KHOÁ 14, 15, 16

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 CÁC LỚP QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHOÁ 17

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 CÁC LỚP CĐ KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2018

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 CÁC LỚP CĐ KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2019