DHKT

Giới thiệu chi bộ Khoa Kế hoạch Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2022

23/03/2020

GIỚI THIỆU CHI BỘ KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2022, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG


Chi bộ Khoa Kế hoạch – Quản trị là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

Tính đến ngày 01 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Khoa Kế hoạch – Quản trị có 15 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Các đảng viên thuộc Chi bộ đều là giảng viên.

Chi bộ Khoa Kế hoạch – Quản trị lãnh đạo toàn diện chính quyền Khoa, Công đoàn và Đoàn thanh niên Khoa.


Các đồng chí trong ban chấp hành chi bộ Khoa Kế hoạch Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2022


Sáng ngày 17/3/2020, Đại hội chi bộ Khoa Kế hoạch Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu ra chi ủy và các chức danh:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Duy Phương - Bí thư

2. Đồng chí Lê Bách Giang - Phó bí thư

3. Đồng chí Tạ Bảo Khánh - Ủy viên