DHKT

Giới thiệu chi bộ Kinh tế Cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022

23/03/2020

GIỚI THIỆU CHI BỘ KINH TẾ CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 - 2022, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG


Chi bộ Kinh tế - Cơ sở là chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng, được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 3 chi bộ đó là chi bộ khoa Kinh tế cơ sở, chi bộ tổ bộ môn Lý luận chính trị và chi bộ tổ bộ môn Luật. Chi bộ hiện có 30 đảng viên chính thức, trong đó có 8 nam và 22 nữ.

Chi bộ Kinh tế - Cơ sở lãnh đạo toàn diện chính quyền Khoa Kinh tế cơ sở, tổ bộ môn Luật, 2 tổ Công đoàn trực thuộc. Tổng số cán bộ, giảng viên đang sinh hoạt tại Khoa và bộ môn là 39 người.


Các đồng chí trong ban chấp hành chi bộ Kinh tế cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 21/3/2020, Đại hội chi bộ Kinh tế - Cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu ra chi ủy và các chức danh:

1. Đồng chí Lê Thị Kim Hải - Bí thư

2. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thoa - Ủy viên