DHKT

Giới thiệu chi bộ Công tác Chính trị và HSSV nhiệm kỳ 2020 - 2022

17/03/2020

GIỚI THIỆU CHI BỘ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HSSV NHIỆM KỲ 2020 - 2022, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG


Chi bộ Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên (Chi bộ CTCT & HSSV) được sát nhập từ Chi bộ Phòng CTCT và chi bộ HSSV theo quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 08/1/2020 của Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng về việc sát nhập chi bộ.

Đảng ủy Trường phân công chi bộ phụ trách lãnh đạo 2 đơn vị: Phòng CTCT & QL HSSV, Trung tâm đối ngoại & Tư vấn hỗ trợ HSSV và các đảng viên khối HSSV trong toàn trường.

Hiện chi bộ có 21 đảng viên (12 nam và 09 nữ), 20 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.


Các đồng chí trong ban chấp hành chi bộ Công tác Chính trị & HSSV nhiệm kỳ 2020 - 2022


Chiều ngày 17/3/2020, Đại hội chi bộ Công tác Chính trị & HSSV nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu ra chi ủy và các chức danh:

1. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thời - Bí thư

2. Đồng chí Ngô Thanh Tùng - Phó bí thư

3. Đồng chí Trần Minh Tuấn - Ủy viên