DHKT

Giới thiệu chi bộ Kế toán - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022

16/03/2020

GIỚI THIỆU CHI BỘ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2020 - 2022, ĐẢNG BỘ TRƯỞNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG


Chi bộ khoa Kế toán và chi bộ khoa Tài chính là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Đến tháng 01 năm 2020, Chi bộ Khoa Kế toán và chi bộ khoa Tài chính sáp nhập thành chi bộ Kế toán - Tài chính và có 20 đảng viên chính thức.

Chi bộ Kế toán-Tài chính lãnh đạo toàn diện chính quyền Khoa, Công đoàn, Đoàn thanh niên của 2 khoa Kế toán-Tài chính. Tổng số giảng viên, nhân viên đang sinh hoạt tại Khoa là 40 người.

Các đồng chí trong ban chấp hành chi bộ Kế toán - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022


Chiều ngày 14/3/2020, Đại hội chi bộ Kế toán - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu ra chi ủy và các chức danh:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư

2. Đồng chí Lê Anh Phê - Phó bí thư

3. Đồng chí Lê Thị Thanh - Ủy viên