DHKT

Giới thiệu chi bộ Tổ chức - Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2022

16/03/2020

GIỚI THIỆU CHI BỘ TỔ CHỨC - ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2020 - 2022, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG


Chi bộ Tổ chức – Đào tạo được thành lập  theo Quyết định số 09/ QĐ-ĐU ngày 08/01/2020 là tiền thân từ 02 chi bộ là: TC-HC và Quản lý đào tạo, việc sáp nhập 02 chi bộ theo tinh thần tinh gọn bộ máy và để hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện hiện nay.

* Về cơ cấu tổ chức: Tổng số đảng viên trong chi bộ là 15 đảng viên; cấp ủy gồm 03 đc gồm: 01 bí thư, 01 phó bí thư và 01 ủy viên. Đảng viên trong chi bộ là biên chế từ 04 đơn vị là: TC-HC&TT, QLĐT, Khảo thí và ĐT&BDCB.

Chi bộ được giao chỉ đạo trên nhiều mặt công tác như quản lý đào tạo chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo ngắn hạn, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, liên kết đào tạo, khảo thí và ĐBCL giáo dục. Đây là những mảng công việc rất lớn, nắm vai trò xương sống trong hoạt động của Trường đòi hỏi sự nỗ lực lớn của Chi bộ trong thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động của chính quyền, đồng thời cũng là khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo vì liên quan đến nhiều lĩnh vực thiết yếu trong hoạt động của Nhà trường hiện nay.

Các đồng chí trong ban chấp hành chi bộ Tổ chức - Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 13/3/2020, Đại hội chi bộ Tổ chức - Đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã bầu ra chi ủy và các chức danh:

1. Đồng chí Nguyễn Trường Thành - Bí thư

2. Đồng chí Phạm Anh Định - Phó bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh - Ủy viên

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 lãnh đạo chi bộ thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Chi bộ đề ra.