DHKT

P.QLDT-TB So 122 Vv Hủy tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp CĐ năm 2020-đợt 1

02/03/2020

P.QLDT-TB So 122 Vv Hủy tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp CĐ năm 2020-đợt 1 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 đến Phòng Quản lý Đào tạo để làm thủ tục nhận bằng tại Phòng.

Xem danh sách

Sinh viên được nhận học bổng liên hệ Phòng tài vụ để nhận

Xem danh sách