DHKT

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II (CÓ ĐIỀU CHỈNH RÚT GỌN) NĂM HỌC 2019-2020

03/05/2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II (CÓ ĐIỀU CHỈNH) NĂM HỌC 2019-2020 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2013

Phòng quản lý Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên thời khoá biểu học kỳ II năm học 2019-2020 (Có thay đổi - rút ngắn thời gian học). Thời gian bắt đầu học nhà trường sẽ thông báo sau.

Trân trọng.

CLICK ĐỂ XEM TKB KHOÁ 2018 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 ĐIỀU CHỈNH

CLICK ĐỂ XEM TKB KHOÁ 2019 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 ĐIỀU CHỈNH