DHKT

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

02/03/2020

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2004

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2019 – 2020 đến toàn thể các bạn sinh viên trong toàn trường.

Các bạn xem kỹ để đi học đúng theo kế hoạch, thời gian. Trân trọng ./.

CLICK ĐỂ XEM TKB KHOÁ HỌC KỲ II (2019-2020) KHOÁ CĐ 2018

CLICK ĐỂ XEM TKB KHOÁ HỌC KỲ II (2019-2020) KHOÁ CĐ 2019