DHKT

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 12/01/2020

16/01/2020

\

 

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 12/01/2020 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng

Kết quả thi cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1XAmO1VfYAfXwe60HjguX3t7HuNWQ71B2/view?usp=sharing

Kết quả thi nâng cao: https://drive.google.com/file/d/1N2ZYgcs0W6-AtC7v_V8QTiIdFTiY957w/view?usp=sharing

Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ qua email: hoangvd.it@dut.udn.vn trước 08h00 ngày 15/01/2020