DHKT

QĐ716 Vv Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập (đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019) - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng -

19/11/2019

QĐ 716 Vv Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập (đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019) - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng