DHKT

Thông báo Vv Giao lưu giữa tỷ phú khởi nghiệp Peter Vesterbacka và Sinh viên với chủ đề: Không gì là không thể!

28/10/2019

Thông báo Vv Giao lưu giữa tỷ phú khởi nghiệp Peter Vesterbacka và Sinh viên với chủ đề: "Không gì là không thể" vào thứ 7 ngày 2/11/2019 tại hội trường 3, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng.

Chương trình gồm 2 ngày 1/11/2019 và 2/11/2019 đăng ký tham dự độc lập nhau:

1. Ngày 1/11/2019, sinh viên xem lịch trình và có nhu cầu tham dự thì đăng ký theo link quét mã vạch sau (mở zalo để quét mã vạch để hiện thị link đăng ký, hoặc vào đăng ký tại địa chỉ sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE9FRG3Itek4jiaK0NUjze5IWNU0cgYZqKofAjDuGnKdA2ag/viewform

2. Chương trình ngày 2/11/2019, sinh viên nhà trường muốn tham gia thì đăng ký danh sách theo lớp (Họ và tên SV - Lớp - số ĐT liên lạc).

Thời gian nộp danh sách: Tối thứ ba 29/10/2019 họp giao ban đối thoại SV nộp danh sách.