DHKT

KH tổ chức tuần giao lưu sinh viên Hàn Quốc tại trường lúc 8h từ ngày 08/7 đến 12/7/2019

07/07/2019

Kế hoạch tổ chức tuần giao lưu sinh viên Hàn Quốc tại trường lúc 8h từ ngày 08/7 đến 12/7/2019 .......................................................................