DHKT

Đoàn TN: Thông tri triệu tập tham dự Lễ phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2019

04/05/2019

Thông tri triệu tập tham dự Lễ phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2019 lúc 07h00, ngày 05/5/2019 (chủ nhật) tại Quảng trường Trung tâm Hành Chính quận Liên Chiểu, 168 Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.