DHKT

Thông báo Vv ôn thi anh văn của sinh viên đã đăng ký khoá thi ngày 9/11

28/10/2019

Thông báo Vv ôn thi anh văn của sinh viên đã đăng ký khoá thi ngày 9/11: Sinh viên đi ôn thi vào lúc 17h45 tại phòng 204 giảng đường D ngày 28/10/2019. Chi tiết liên hệ: Cô Uyên - Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ.