DHKT

THÔNG BÁO DỜI LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 26.27/10/2019

26/10/2019

THÔNG BÁO DỜI LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 26.27/10/2019

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có văn bản phản hồi về hướng dẫn thi, nên Trường ĐH Bách khoa, Đại Học Đà Nẵng vẫn chưa cho phép tổ chức.

Đợt thi ngày 26.27/10/2019 sẽ chuyển lại 1-2 tuần để chờ huớng dẫn của Bộ (có thể có trong tuần sau).

Trung tâm sẽ có thông báo chính xác lịch thi trước 1 tuần để các bạn thí sinh sắp xếp. Rất mong các bạn thí sinh thông cảm. Trung tâm sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các bạn thi. Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể liên lạc trực tiếp Trung tâm hoặc qua Số điện thoại 0906.477.283.

Trung tâm thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.