DHKT

Lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Khoá vào trường 2016 về trước

12/05/2019

Lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Khoá vào trường 2016 về trước. Chi tiết: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=14&key_=1973

Phòng QLĐT thông báo đến toàn thể sinh viên khoá vào trường năm 2016 về trước lịch thi học Kỳ II năm học 2018 - 2019.

Đề nghị các bạn sinh viên đọc kỹ để đi thi đúng giờ.

Trân trọng./.

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI CÁC LỚP CÓ TUẦN HỌC T(2-18)

CLICK ĐỂ XEM LỊCH THI CÁC LỚP CÓ TUẦN HỌC T(8-22)