DHKT

Lịch học kỹ năng phỏng vấn xin việc làm, viết hồ sơ xin việc của các lớp Kỹ năng mềm K35, K36, K37

18/04/2019

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng CB thông báo: Lịch học kỹ năng phỏng vấn xin việc làm, viết hồ sơ xin việc của các lớp Kỹ năng mềm K35, K36, K37 theo kế hoạch ban đầu vào ngày 20/4/2019 đã hủy. Lịch học mới sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 11/5/2019.

Trân trọng kính báo.