DHKT

Danh sách dự thi sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 21/04/2019 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

18/04/2019

Danh sách dự thi sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào ngày 21/04/2019 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

--------
Trung tâm Tin học Bách Khoa thông báo danh sách thi sát hạch ứng dụng CNTT Cơ bản tháng 04/2019.
* Thời gian thi: Ngày 21/04/2019. Mỗi thí sinh chỉ thi 01 buổi nên các bạn xem kỹ lịch thi
* Nếu có gì thắc mắc thí sinh liên hệ email: hoangvd.it@dut.udn.vn.