DHKT

TT.BDCB- Lịch học Kỹ năng phỏng vấn, xin việc làm, và viết hồ sơ xin việc lúc 8h ngày 20/4/2019

11/04/2019

TT.BDCB- Lịch học Kỹ năng phỏng vấn, xin việc làm, và viết hồ sơ xin việc lúc 8h sáng ngày 20 tháng 4 năm 2019