DHKT

Kế hoạch tổ chức các đợt thi sát hạch tiếng anh tương đương trình độ A2 theo CĐR cho sinh viên năm 2022

26/01/2022

Kế hoạch tổ chức các đợt thi sát hạch tiếng anh tương đương trình độ A2 theo CĐR cho sinh viên năm 2022

Xem và tải về

Thông báo kế hoạch tổ chức các lớp kĩ năng mềm năm 2022 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Xem và tải về