DHKT

Hướng dẫn thủ tục nhập học Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

31/07/2018

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
(DÀNH CHO THÍ SINH ĐÃ TRÚNG TUYỂN)

Tân sinh viên nào chưa nhận được giấy báo thì chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và vẫn đến trường nhập học bình thường (trường sẽ cấp lại giấy báo nhập học khác).
Hotline 0905154692 (Cô Hằng) - 0941.550.868 (Thầy Lợi) - 0901.333.998
Thí sinh muốn xét tuyển đăng ký online tại http://daotaocep.edu.vn:82/Home/dangkyonline.aspx


Khi làm thủ tục nhập học, Anh (Chị) cần mang theo các giấy tờ sau:

1. Bản chính Giấy báo nhập học (Nếu chưa nhận giấy báo thì thí sinh đến trường sẽ được cấp lại giấy báo nhập học khác)

2. Hai (02) Bản sao học bạ, 02 bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (có công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc). 01 Giấy khai sinh (bản sao), 4 ảnh (3x4).

3. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn, đối tượng Đảng, đăng ký quân nhân dự bị (nếu có).

4. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp quận (huyện) cấp, giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã (phường) nơi cư trú cấp (đối với thí sinh nam).

5. Giấy chứng nhận là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; con người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; con mồ côi cả cha lẫn mẹ; sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; con của cán bộ, công chức, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp (nếu có).

6. Các khoản kinh phí: Xem trong giấy báo nhập học đã gửi về cho bạn.

-------------------

Quy trình đăng ký xét tuyển online để vào học ngay tại Trường:

Bước 1: Đăng ký xét tuyển online => http://daotaocep.edu.vn:82/Home/dangkyonline.aspx

Bước 2: Sau khi đăng ký online thành công, nhà trường sẽ điện thoại và gửi giấy báo nhập học.

Kiểm tra danh sách đăng ký sau 1,2 ngày tại http://daotaocep.edu.vn:82/Home/DS_Dangky_2018.aspx

Bước 3: Sau khi có điện thoại báo ngày nhập học, thí sinh đem hồ sơ đến trường để làm thủ tục nhập học

 

Picture


TIN LIÊN QUAN