DHKT

Danh sách thí sinh đăng ký tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường CĐ Kinh tế- Kế hoạch Đà Nẵng năm 2020

12/12/2020

Danh sách thí sinh đăng ký tham dự kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường CĐ Kinh tế- Kế hoạch Đà Nẵng năm 2020

Xem và tải về