DHKT

KH Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cao đẳng năm 2021 (đợt 1)

04/03/2021

KH Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cao đẳng năm 2021 (đợt 1) của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Kế hoạch trao bằng tốt nghiệp ngày 3/3/2021 thay đổi sang ngày 5/3/2021. Chi tiết: http://cep.edu.vn/vi-vn/thongbao/chitiet/id/8990


KẾ HOẠCH CŨ TRAO BẰNG NGÀY 3/3/2021