DHKT

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng Moodle xây dựng khóa học trực tuyến hỗ trợ quá trình tự học của sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (phạm vi áp dụng: Học phần Toán kinh tế)

24/05/2018

ThS. Nguyễn Thị Mai Thủy - chủ nhiệm đề tài


Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-KTKH ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018, Sáng ngày 24/05/2018, Trường Cao Đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng Moodle xây dựng khóa học trực tuyến hỗ trợ quá trình tự học của sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (phạm vi áp dụng: Học phần Toán kinh tế) do ThS. Nguyễn Thị Mai Thủy – làm chủ nhiệm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt đề tài trước hội đồng nghiệm thu, qua đó nêu bật lên tính cấp thiết của đề tài, những vấn đề cơ sở lý luận, kết quả nghiên cứu, và đưa ra các giải pháp, kiến nghị, đề xuất...

Sau khi lắng nghe báo cáo, các phản biện đề tài và các thành viên hội đồng đã đưa ra những nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận một cách cởi mở cả về mặt chuyên môn lẫn hình thức trình bày ... giúp cho chủ nhiệm hoàn thiện đề tài hơn nữa để kết quả nghiên cứu này được sử dụng hữu hiệu phục vụ cho công tác giảng dạy của bộ môn và nhà trường.

Với kết quả trên, chủ nhiệm đề tài đã bảo vệ thành công đề tài trước hội đồng nghiệm thu và góp phần trong thành công chung của công tác NCKH của nhà trường.   

Tin ảnh: Đặng Trọng Thanh


MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

ThS Nguyễn Thị Mai Thủy - chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng