DHKT

Liên hệ Khoa Lý luận chính trị

21/10/2018
Bộ môn Chính trị - Trường Cao Đẳng Kinh Tế  Kế Hoạch Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 734 562 - Email: khoamaclektkhdn@gmail.com 
Phòng 203, Tầng 2, Khu Giảng đường A.
----------
Trực văn phòng - Cô Thúy Linh - 0905386863  - Email: thuylinh386@gmail.com