DHKT

Thông báo Về việc tổ chức giảng dạy và quản lý lớp học Tiếng Nhật

12/01/2021

Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn HSSV THÔNG BÁO!

Để việc giảng dạy và học tiếng Nhật của sinh viên đạt hiệu quả, Trung tâm thông báo về việc tổ chức giảng dạy và quản lý lớp như sau:

1. Tổ chức giảng dạy:

- Khóa học: thời gian 3 tháng/khóa

- Thời gian buổi học: 90 phút (18h – 19h30 các tối trong tuần)

- Số buổi học/tuần:

+ Từ 06/01/ – 27/01/2021 (ba tuần trước tết), học 02 buổi/tuần vào thứ 2, 4

+ Sau tết từ 22/02/2021 trở đi, học 03 buổi/tuần thứ 2, 4, 6 (lịch học cụ thể sẽ có thông báo sau)

- Tài liệu: giáo viên sẽ chuyển trực tiếp để SV photo

- Đánh giá: Hàng tháng sẽ có 01 bài kiểm tra đánh giá vào cuối tháng (điểm đánh giá sẽ được gửi vể Trung tâm tổng hợp và công bố)

2. Quản lý lớp học:

- Điểm danh: Giáo viên điểm danh từng buổi học, cuối tuần tổng hợp gửi danh sách về Trung tâm.

- Quản lý chuyên cần: Sau 02 tuần học thử, mỗi học viên đóng cọc phí chuyên cần là 300.000 đồng/học viên (đóng trực tiếp cho giáo viên)

+ Phí chuyên cần sẽ được trả cho học viên khi thúc khóa học nếu học viên đi học đảm bảo từ 80% số buổi học trở lên.

+ Phí chuyên cần sẽ không được trả lại nếu học viên đi học không đảm bảo từ 80% số buổi học trở lên. Và phí này (nếu có) được dùng để tặng thưởng cho các bạn đạt thành tích tốt qua kiểm tra cuối khóa.

Ghi chú: Phí chuyên cần để quản lý sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học nhằm đạt kết quả sau khi hoàn thành khóa học và tránh tình trạng lãng phí các nguồn lực mà Nhà trường phải hỗ trợ cho lớp học (như giáo viên, điện nước, phòng học, phục vụ mở cửa hàng ngày…) do nhiều sinh viên đăng ký mà không đi học chuyên cần.