DHKT

THÔNG BÁO V/V NGHỈ LỄ ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG HÀN, TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG

12/04/2019

THÔNG BÁO V/V NGHỈ LỄ ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG HÀN, TIẾNG TRUNG TẠI TRƯỜNG
Các lớp tiếng Hàn và tiếng Trung tại trường sẽ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 01/5 như sau:
Tất cả các suất học nghỉ 04 ngày: 15/4 (Thứ Hai), 29/4 đến hết 01/5 (Thứ Hai đến hết thứ Tư).