DHKT

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ BỔ SUNG LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG DÀNH CHO SV NĂM 2

08/01/2019

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ BỔ SUNG LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG DÀNH CHO SV NĂM 2

Các bạn sinh viên đang học năm 2 tại trường có nhu cầu học tiếng Nhật có thể đăng ký từ hôm nay đến hết ngày 14/01/2019 tại:
- Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ HSSV, tầng 1 Nhà D.
- Trung tâm Nhật ngữ - Công ty Hải Phong - Tầng 1 Nhà sinh hoạt truyền thống (Thư viện cũ).