DHKT

THÔNG BÁO V/V KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG

02/01/2019

THÔNG BÁO V/V KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG

Nhà trường khai giảng lớp tiếng Nhật miễn 100% học phí tại trường vào lúc 17h30 ngày 04/01/2019

Các bạn sinh viên đã đăng ký học đến tại phòng 201 Nhà D để bắt đầu khai giảng và học.