DHKT

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC ĐỐI VỚI LỚP TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG

24/12/2018

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC ĐỐI VỚI LỚP TIẾNG HÀN TẠI TRƯỜNG
Các bạn học học viên chú ý:
Bắt đầu từ thứ 3 - ngày 25/12/2018, lớp Sơ cấp 1 và Sơ cấp 2 Tiếng Hàn học vào tối thứ 3,5 hàng tuần tại phòng 301 Nhà B sẽ chuyển sang học tại phòng 201 Nhà D