DHKT

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG

18/12/2018

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG
Nhà trường phối hợp với Trung tâm Nhật ngữ Hải Phong mở lớp tiếng Nhật miễn học phí tại trường.
Các bạn sinh viên năm 3 có nhu cầu học đến đăng ký trực tiếp tại: Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ Học sinh sinh viên, Tầng 1 Nhà D
Thời hạn đăng ký: từ ngày 18/12/2018 đến hết ngày 24/12/2018

Hết thời hạn đăng ký, nếu đủ học viên sẽ khai giảng ngay.