DHKT

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TIẾNG HÀN KHAI GIẢNG NGÀY 10/12/2018 TẠI TRƯỜNG

10/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TIẾNG HÀN KHAI GIẢNG NGÀY 10/12/2018 TẠI TRƯỜNG 
Các lớp tiếng Hàn bắt đầu học ngày 10 và 11/12/2018 tại trường. Danh sách lớp xem tại file đính kèm.

Chú ý: 
- Các bạn đăng ký Lớp Sơ cấp 1 chiều thứ 2,4,6 ( Văn Thị Thu Hiền TADL1-18, Alăng Thị Hương DVPL18, Y Tiêng QTKS2-18, Nguyễn Thị Hà KTTH2-16, Nguyễn Thị Hương KTTH2-16 ) có thể chuyển suất học sang sáng thứ 2,4,6 hoặc tối thứ 3,5.
- Các bạn đăng ký lớp Sơ cấp 2 Chiều thứ 3,5 (Trần Thị Thanh Thương QTKS4-17, Hồ Thị Mỹ Lệ KTTH2-16, Trần Thị Kim Phương QTKS2-18 ) có thể chuyển suất học sang tối thứ 3,5.

Trường hợp các bạn ở 2 lớp này không bố trí được suất học thì Thứ 2 đến thứ 4 (ngày 10 - 12/12/2018) có thể đến trực tiếp TT Đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ HSSV, tầng 1 Nhà D để hủy đăng ký.

Xem danh sách lớp tại đây Tải về